Aktualności
Prof. Janina Stępińska o projekcie AMULET
2021-10-11
AMULET: Niewydolność serca leczmy holistycznie - już dziś!
2021-09-28
Kolejna publikacja z pilotażowego badania w projekcie AMULET!
2021-09-17
Kolejna publikacja w projekcie AMULET – nieinwazyjny telemonitoring w warunkach domowych
2021-05-05
Koncepcja AMULET w obliczu zagrożenia Covid-19
2021-04-24
Opis metodyki randomizowanego, prospektywnego badania klinicznego
2021-04-22
AMULET na Kasprowisku 2021!
2021-04-21
Prezentacja potencjału AMULET na konferencji HeartBIT_4.0!
2021-03-15
Pozytywne wyniki pilotażowego badania w projekcie AMULET! Publikacja w ESC Heart Failure
2021-02-20
Nowi Partnerzy projektu AMULET już działają!
2020-09-17
Projekt AMULET na XXVI Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
2020-03-15
Prezentacja doświadczeń z projektu AMULET na konferencji „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca"
2019-12-16
Zobacz więcej