Projekt AMULET na XXVI Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
2020-03-15

XXVI Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK miała miejsce w Zakopanem w dniach 04-07 marca 2020 r. W czasie konferencji odbyły się liczne sesje dydaktyczne, naukowe i plakatowe, które były okazję do dyskusji w gronie wiodących autorytetów zajmujących się nieinwazyjną diagnostyką elektrokardiograficzną i telemedycyną. Członkowie zespołu badawczego projektu AMULET - płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, profesor WIM, oraz dr n. med. Agata Galas (WIM) uczestniczyli jako wykładowcy w sesjach naukowych  poświęconych niewydolności serca, telemedycynie i kardiografii impedancyjnej. W trakcie wystąpień zaprezentowali m.in. możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w monitorowaniu uwodnienia klatki piersiowej w warunkach domowych, jak również doświadczenia z projektu AMULET, w ramach którego zorganizowano nowy model opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca.