AMULET na mapie innowacji Ministerstwa Zdrowia
2022-06-26

Projekt AMULET został wpisany na mapę innowacji Ministerstwa Zdrowia jako jeden z pierwszych projektów telemedycznych.

Mapa innowacji w ochronie zdrowia

Mapa innowacji jest zbiorem unikatowych rozwiązań w ochronie zdrowia i inspiracją dla innych podmiotów realizujących i nadzorujących projekty w tym zakresie. Głównym celem tworzonej mapy jest zebranie innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia w jednej przestrzeni. Na mapie innowacji są prezentowane innowacyjne projekty, przedsięwzięcia oraz usługi i produkty służące usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mające na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń.