Amulet na Kasprowisku 2019
2019-03-12

Na tegorocznej jubileuszowej (XXV) edycji Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK zorganizowanej w Zakopanem w dniach 06-09.03.2019 prezentacja projektu AMULET znalazła się w prestiżowej sesji „Polskie innowacje w telekardiologii” pod patronatem Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK oraz Komitetu Nauk Klinicznych PTK.

Ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński przedstawił zachęcające wyniki pilotażowej fazy projektu AMULET (WP1), w której wykazano, że zastosowanie schematu opieki według koncepcji AMULET wiąże się w obserwacji miesięcznej z poprawą stanu funkcjonalnego, zarówno w samoocenie na skali punktowej jak i w klasyfikacji NYHA.

Projekt AMULET wzbudził gorącą dyskusję jako rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom systemu opieki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na jego uniwersalność i możliwość zastosowania w warunkach zarówno podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad chorymi z niewydolnością serca.