Prof. Janina Stępińska o projekcie AMULET
2021-10-11

- Projekt #AMULET, realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Wojskowy Instytut Medyczny, to nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca. Ten model oparty jest na punktach opieki ambulatoryjnej, w których wiodącą rolę odgrywa wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Dane, które są gromadzone, zastępują osobisty kontakt pacjenta z lekarzem. Rozmaite nieinwazyjne narzędzia diagnostyczne umożliwiają nie tylko rozpoznanie choroby, ale i ocenę stopnia jej zaawansowania. Te dane są wprowadzane do platformy telemedycznej, do której mają dostęp wszyscy uczestniczący w procesie leczenia danego pacjenta. Nadzorujący kardiolog może zobaczyć wszystkie wyniki, zoptymalizować terapię i sposób nadzoru nad pacjentem - o jednym z projektów realizowanych w ramach inicjatywy #STRATEGMED #NCBiR w wywiadzie Świata Lekarza mówi prof. Janina Stępińska z Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

 

Źródło: Świat Lekarza, 24.09.2021