AMULET na Kongresie Zdrowie Polaków 2022
2022-10-24

Projekt AMULET został zaprezentowany w ramach debaty eksperckiej "Telemedycyna w profilaktyce kardiologicznej" na Kongresie "Zdrowie Polaków 2022" pod patronatem wspólnym Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury ZG PTK oraz Komisji Telemedycyny KNK PAN.

Wizytówką projektu AMULET był wykład "Teleopieka w prewencji hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca” prezentowany przez płk. dr hab. med. Pawła Krzesińskiego. Droga do wdrożenia tego typu rozwiązań była jednym z wiodących tematów dyskusji ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi: prof. dr hab. med. Przemysław Mitkowski (Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz, prof. dr hab. med. Bożena Werner, dr hab. med. Paweł Balsam, dr hab. Ewa Piotrowicz, mecenas Jan Pachocki.

Moderatorem debaty był płk dr hab. med. Paweł Krzesiński.

Relacja z Kongresu: Zdrowie Polaków 2022