Monografia

„Teleopieka ambulatoryjna w niewydolności serca”

Monografia „Teleopieka ambulatoryjna w niewydolności serca” jest opracowaniem przygotowanym przez Zespół projektu AMULET, w którym podsumowano stan wiedzy na temat obecnych możliwości i przyszłych perspektyw wykorzystania telemedycyny w opiece nad pacjentami z niewydolności serca.

W kolejnych rozdziałach, opierając się na bogatym piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz doświadczeniach własnych, przedstawiono problemy i potrzeby pacjentów z niewydolnością serca, które stanowią istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. Zaprezentowano szereg rozwiązań telemedycznych, wskazując ich zalety, ograniczenia i możliwości wdrożenia w szerokiej praktyce klinicznej.

Szczegółowo przedstawiono rozwiązania opracowane w projekcie AMULET, zwracając uwagę jak trafnie wpisują się one w bieżące potrzeby systemu opieki zdrowotnej oraz najnowsze kierunki rozwoju telemedycyny.

Mamy nadzieję, że nasza książka wzbudzi Państwa zainteresowanie i poszerzy grono entuzjastów telemedycyny!

Miłej lektury!