Prezentacja potencjału AMULET na konferencji HeartBIT_4.0!
2021-03-15

Płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, był gościem specjalnym konferencji „Czy Medycyna potrzebuje sztucznej inteligencji?” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w ramach projektu HeartBIT_4.0. Kierownik Projektu AMULET wygłosił wykład pod tytułem „Projekt AMULET - nowe możliwości optymalizacji leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem narzędzi informatycznych”, prezentując silne strony stworzonej w projekcie AMULET platformy telemedycznej.

Projekt HeartBIT_4.0 (Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases) jest realizowany w ramach programu ramowego z zakresu badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej - Horyzont 2020 i służy połączeniu potencjału naukowego naukowców ośrodków medycznych oraz ekspertów w zakresie technik sztucznej inteligencji (AI) oraz metod analizy wielkich zbiorów danych (Big Data).

Komentarz płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Udział w takiej konferencji jest doskonałą okazją wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy medykami i inżynierami. Świat medycyny otwiera się coraz bardziej na zastosowanie AI w analizie danych, ponieważ coraz trudniej jest nam objąć własnym intelektem lub „klasycznymi” metodami analitycznymi wszystkie strumienie informacji, które napływają na temat zarówno danego pacjenta, jak i całych populacji. Głównym problemem jest jednak jakość pozyskiwanych danych medycznych, w tym posługiwanie się odpowiednim „słownikiem” medycznym, ustrukturyzowana archiwizacja danych, zachowanie ich spójności, integralności i bezpieczeństwa. I w tych właśnie obszarach platforma AMULET może wnieść nową jakość w pracy zarówno lekarzy, jak i inżynierów. Wszystkie zapisane w niej dane spełniają te wymogi i mogą być w łatwy sposób przetwarzane na potrzeby analiz. Koncepcja AMULET „oswaja” również lekarzy z posługiwaniem się algorytmami decyzyjnymi i predykcyjnymi, proponując je jako użyteczne narzędzia wsparcia terapii.

Zachęcamy do zapoznanie z wystąpieniem płk. dr. hab. med. Pawła Krzesińskiego dostępnym pod tym linkiem.