Nowi Partnerzy projektu AMULET już działają!
2020-09-17

Miło nam poinformować, że za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konsorcjum naukowego realizującego projekt AMULET dołączyli Nowi Partnerzy - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Grupa casusBTL Sp. z o.o. Od kilku tygodni prowadzą oni intensywne prace badawczo-rozwojowe, dzięki którym w efekcie projektu AMULET powstaną rozwiązania jeszcze bardziej kompleksowe i dopasowane do potrzeby przyszłych beneficjentów nowego systemu opieki.


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ŁUKASIEWICZ-ITAM)

ŁUKASIEWICZ-ITAM jest instytutem z siedzibą w Zabrzu, którego działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swojej działalności Instytut posiada ponad 40-letnią tradycję, a prace naukowo-badawcze prowadzi w oparciu o wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadane zasoby materialne. ŁUKASIEWICZ-ITAM jest szczególną na skalę kraju jednostką B+R w obszarze techniki medycznej, której działalność obejmuje wszystkie fazy procesu innowacyjnego. Wstąpienie ŁUKASIEWICZ-ITAM do konsorcjum AMULET umożliwi wytworzenie urządzenia mobilnego do rejestracji pomiarów domowych metodą kardiografii impedancyjnej z możliwością transmisji danych z wykorzystaniem modułu GSM oraz zróżnicowanych wersji oprogramowania, dopasowanych do wykorzystania zminiaturyzowanych rejestratorów kardioimpedancyjnych w różnych warunkach klinicznych, w tym patentów dotyczących przetwarzania sygnałów bioimpedancyjnych z wykorzystaniem modułu akwizycji sygnałów bioimpedancyjnych.


Grupa casusBTL Sp. z o.o.

Wstąpienie Grupa casusBTL Sp. z o.o. to wzmocnienie potencjału konsorcjum AMULET w zakresie przygotowania do wdrożenia efektów projektu. Grupa casusBTL będzie odgrywać wiodącą rolę w promocji idei AMULET w Polsce i za granicą, współpracy z interesariuszami zainteresowanymi efektami projektu, w tym potencjalnymi inwestorami oraz w opracowaniu strategii wdrożenia efektów projektu. Grupa casusBTL skupia specjalistów o szerokiej wiedzy z zakresu prawa, medycyny, technologii, marketingu i public relations i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń i hackathonów. Aktywnie promuje wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii w komunikacji medycznej i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Grupa casusBTL oferuje koordynację transferu wiedzy, zapewniając kontakt ze światem technologii i inwestorami (aniołami biznesu i funduszami VentureCapitals), ekspertami krajowymi i międzynarodowymi. Eksperci zatrudnieni w Grupie casusBTL koordynują procesy formalno-prawne i organizacyjne powstawania nowych podmiotów, których zadaniem jest wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek oraz ich komercjalizacja. Stała współpraca ze środowiskiem medycznym gwarantuje bieżącą walidację koncepcji opartych o wytyczne i nowe możliwości terapeutyczne.


Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca z tak znamienitymi Partnerami to kolejny krok do sukcesu projektu AMULET!