Opis metodyki randomizowanego, prospektywnego badania klinicznego
2021-04-22

Z przyjemnością informujemy, że publikacja przedstawiająca metodykę (study design) wieloośrodkowego, randomizowanego i prospektywnego badania klinicznego realizowanego w zadaniu 3 projektu AMULET została opublikowana w renomowanym czasopiśmie ESC Heart Failure (IF 3,902). Przedstawiono w niej koncepcję opieki ambulatoryjnej według modelu AMULET. Szczegółowo zaprezentowano zasady podejmowania decyzji terapeutycznych w oparciu o moduł wsparcia decyzji oraz współpracy personelu pielęgniarskiego z lekarzem nadzorującym wizyty zdalnie.

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Publikacja „AMULET study design” w renomowanego czasopisma ESC Heart Failure uznaję za duże wyróżnienie i dowód zainteresowania projektem AMULET.

Czytelnicy na całym świecie mają szanse zapoznać się z naszą koncepcją, poznając detale metodyczne i podstawy merytoryczne stworzenia takiego właśnie modelu teleopieki. W niedalekiej przyszłości będziemy mogli przedstawić wyniki tego badania, wskazujące czy i jakie korzyści mogą odnosić pacjenci, u których zastosowano interwencję AMULET. Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie ESC Heart Failure:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13330

Gratulujemy Autorom i Wszystkim zaangażowanym w realizację tego badania!

Krzesiński P, Siebert J, Jankowska EA, Banasiak W, Piotrowicz K, Stańczyk A, Galas A, Walczak A, Murawski P, Chrom P, Gutknecht P, Siwołowski P, Ponikowski P, Gielerak G. Rationale and design of the AMULET study: A new Model of telemedical care in patients with heart failure. ESC Heart Fail. 2021 Apr 22. doi: 10.1002/ehf2.13330.