Prezentacja wyników projektu AMULET na Europejskim Kongresie ESC 2023
2023-09-05

Na niedawno zakończonym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który odbył się w Amsterdamie w dniach 25-28.08.2023 r., płk prof. Paweł Krzesiński przedstawił kolejne wyniki projektu AMULET.

Praca pt. “The beneficial effects of adherence to outpatient telecare intervention on clinical outcomes after an episode of acute heart failure: insights from the prospective randomised controlled AMULET trial” prezentowana w sesji pt. „Advancements in cardiovascular telecare” została przyjęta z dużym zainteresowaniem i uznaniem dla wykonawców badania.

W analizie według protokołu badania (per protocol analysis) wykazano, że realizacja pełnego planu opieki według modelu AMULET wiąże się z redukcją nieplanownych hospitalizacji z powodu zaostrzenia objawów niewydolności serca o 54%, przy redukcji pierwszorzędowego punktu końcowego (nieplanowana hospitalizacja/zgon sercowo-naczyniowy) o 51%.