Prezentacja doświadczeń z projektu AMULET na konferencji „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca"
2019-12-16

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca - Szanse i wyzwania”, w czasie której odbyły się wykłady i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec i USA.

Model teleopieki opracowywany w projekcie AMULET został zaprezentowany przez ppłk. dr. hab. Pawła Krzesińskiego w sesji „Telemedycyna w niewydolności serca – state of art. 2019” jako przykład rodzimych, dobrych doświadczeń z wykorzystaniem telemedycyny w ambulatoryjnej opiece nad pacjentami po zaostrzeniu niewydolności serca.

Przedstawiciel WIM wziął również udział w panelu dyskusyjnym na temat roli telemedycyny w programie długoterminowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, w czasie którego omówiono szanse jakie daje telemedycyna, ale i wyzwania związane z jej wdrażaniem. Podkreślono znaczenie propagowania wiedzy o zaletach telemedycyny, zasadności kontynuowania dalszych badań naukowych w tym zakresie oraz działań zmierzających do łączenie dotychczas wypracowanych procedur w złożony system opieki.