AMULET na KONFERENCJI „KASPROWISKO 2022”
2022-04-19

Projekt AMULET został zaprezentowany na XXVIII Konferencji Szkoleniowej Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński przedstawił wyniki i unikalny potencjał projektu AMULET w dwóch wykładach dotyczących teleopieki nad chorymi z niewydolnością serca:

„Rozwiązania telemedyczne dla chorych po epizodzie zaostrzenia niewydolności serca”

oraz

„Zdalny monitoring hemodynamiczny – projekt AMULET”

Projekt AMULET znalazł uznanie wiodących ekspertów klinicznych a w rozmowach kuluarowych dominowały głosy zachęty do szybkiego wdrożenia w powszechnym systemie opieki zdrowotnej.