I Forum Telemedycyna w Praktyce Lekarza POZ za nami
2022-05-22

Dnia 21 maja 2022 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się I Forum Telemedycyna w Praktyce Lekarza POZ. Podczas niezwykle interesujących sesji lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale także innych specjalizacji mogli się przekonać jak postęp technologiczny oraz pandemia Covid-19 zmieniły postrzeganie profilaktyki oraz opieki nad pacjentem na odległość. Jednym z prezentowanych projektów był AMULET.

Podczas konferencji poruszono bardzo wiele ważnych zagadnień dotyczących nie tylko rozwiązań technologicznych, budowy i działania urządzeń, pomiarów, ale także kwestii prawnych i dalszych możliwości jakie niesie telemedycyna. Główną myślą pomysłodawców Forum, których wcześniej połączyło Konsorcjum AMULET było szerzenia wiedzy na temat telemedycyny.

- Łączenie najnowszych technologii z dziedzin informatyki, telekomunikacji oraz ochrony zdrowia pomaga znosić bariery geograficzne, a tym samym przyśpiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wyniki badań diagnostycznych są przesyłane na bieżąco, co daje lekarzowi bieżący do nich dostęp – uzasadniał prof. Paweł Krzesiński, Przewodniczący Komitetu Naukowego, Kierownik Kliniki i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

- Chcemy by zagadnienia telemedyczne zagościły na dobre podczas kolejnych etapów naszego projektu w kontekście współpracy lekarzy specjalistów z wielu dziedzin jak i osób zarządzających w jednostkach ochrony zdrowia. Projekt „Telemedycyna w praktyce” ma ogromną przyszłość. Będzie obejmował coroczne Forum, regionalne spotkania ekspertów oraz platformę internetową z przykładami wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. Chcemy zachęcić decydentów oraz wielu lekarzy różnych specjalizacji do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają i przyśpieszają pracę, a jednocześnie rozszerzają opiekę nad pacjentem, często zapobiegając nagłej hospitalizacji – dodał Adrian Szulczyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, inicjator przedsięwzięcia.

Projekt objęty jest Patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i organizowany we współpracy z Komisją Informatyki, Telemedycyny i Infrastruktury PTK. Honorowym patronatem konferencję objął również Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, jednego z wiodących ośrodków wprowadzających innowacje do praktyki klinicznej w Polsce.


Więcej materiałów: Telemedycyna w praktyce