AMULET na Cardiology Innovations Days
2019-06-07

Projekt AMULET został wyróżniony prezentacją na prestiżowej konferencji Cardiology Innovations Days - Heart Failure optimism 2019, która została zorganizowana pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. med. Piotra Ponikowskiego w dniach 14-15 maja 2019 we Wrocławiu.

 

Była to doskonała okazja, aby zaprezentować znamienitym autorytetom kardiologicznym z całej Europy założenia i wstępne wyniki naszego projektu – mówi ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński. - Wszyscy obserwatorzy są zgodni, że projekt AMULET dotyka bardzo aktualnego problemu niedostatecznej opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca.

W wystąpieniu zaprezentowano wyniki fazy pilotażowej zwracając uwagę nie tylko na obserwowalną poprawę kliniczną pacjentów, ale również na istotną ilość zmian leczenia opartych o pomiary hemodynamicznej. Blisko połowa pacjentów wymagała bowiem optymalizacji leczenia w ciągu 30 dni po wypisie, głównie w oparciu o wyniki zaawansowanej oceny metodą kardioimpedancji.