Projekt AMULET zaprezentowany na międzynarodowym sympozjum telemedycznym
2023-03-17

Projekt AMULET, dotyczący nowego modelu teleopieki nad chorymi z niewydolnością serca, został zaprezentowany przez płk. prof. Pawła Krzesińskiego, w elitarnej sesji na polsko-niemieckim sympozjum "Implementation of Telemonitoring in Heart Failure - Lessons Learned from the Neighbour", które odbyło się 10 marca 2023 roku w Berlinie. Rozwiązanie opracowane i wdrożone przez konsorcjum naukowo-badawcze, którego Liderem był WIM-PIB, wzbudziło uznanie i zainteresowanie uczestników spotkania.


Rozwiązania telemedyczne są obecnie ważnym, a niejednokrotnie niezbędnym, wsparciem diagnostyki i leczenia wielu schorzeń. W wybranych zastosowaniach udowodniono ich skuteczności w poprawie rokowania i jakości życia chorych. Kardiologia jest jedną z dziedzin, w których telemedycyna zdobywa coraz bardziej ugruntowaną pozycję.

Istotne osiągnięcia na arenie międzynarodowej mają w tym obszarze zespoły badawcze z Polski i Niemiec. To właśnie naukowcy i praktycy kliniczni z tych krajów przyjęli zaproszenie na polsko-niemieckie sympozjum "Implementation of Telemonitoring in Heart Failure - Lessons Learned from the Neighbour", które odbyło się 10 marca 2023 roku w Berlinie w celu sąsiedzkiej wymiany doświadczeń.

Gospodarzami spotkania był jeden z wiodących europejskich ośrodków kardiologicznych Deutsches Herzzentrum der Charité (DHZC) oraz Niemiecka Fundacja na rzecz Przewlekle Chorych. Patronat nad nim objęło również Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. W programie sympozjum znalazły się prezentacje 4 przełomowych badań telemedycznych oraz dyskusja na temat perspektyw rozwoju telemedycyny, związanych z nimi szansami i wyzwaniami.

Sympozjum otworzyły wystąpienia Gospodarzy oraz Ministra-Radcy Ambasady RP w Niemczech dr. n. społ. Roberta Filipczaka.

Projekt AMULET został zaprezentowany w Sesji, w której znalazły się również wystąpienia dotyczące projektów TELEREH-HF (dr hab. med. Ewa Piotrowicz, NIK-PIB, Warszawa), TIM-HF2 (prof. Friedrich Koehler, DHZC, Berlin), oraz IN-TIME (prof. Gerhard Hindricks, DHZC, Berlin). To niecodzienne spotkanie głównych badaczy 4 ważnych projektów europejskich zaowocowało gorącą dyskusją na temat potencjału tych rozwiązań, zwłaszcza gdyby zostały zastosowane w ramach spójnego programu kompleksowej teleopieki. Zgodnie stwierdzono, że wobec tak przekonujących dowodów naukowych należy dołożyć wszelkich starań zmierzających do ich pilnego wdrażania.

W drugiej części sympozjum, moderowanej przez prof. Ryszarda Piotrowicza (NIK-PIN, Warszawa) oraz prof. Gerharda Hindricksa (DHZ, Berlin) uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień m. in. dr. Thomasa Helmsa, reprezentującego Niemiecką Fundację na rzecz Przewlekle Chorych oraz p. Agnieszki Wołczenko, prezentującej perspektywę polskich pacjentów. Szczególną uwagę naszych sąsiadów zwróciło wystąpienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia, dr. Huberta Życińskiego, który przedstawił szeroki wachlarz rozwiązań cyfrowych wdrażanych i planowanych do wdrożenia w polskim systemie opieki zdrowotnej. Warto zauważyć, że wśród wyróżnionych innowacji w prezentacji Dyrektora znalazł się również projekt AMULET! 

Deutsches Herzzentrum der Charité o: sympozjum: Implementation of Telemonitoring in Heart Failure - Lessons Learned from the Neighbour

Więcej o projekcie AMULET na stronie: www.amulet.wim.mil.pl

Całkowity koszt projektu AMULET wyniósł ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 12,7 mln zł w ramach programu STRATEGMED III (STRATEGMED3/305274/8/NCBR/2017).