Projekt AMULET na międzynarodowym meetingu ekspertów
2023-12-28

Projekt AMULET był ważnym elementem prezentacji płk. prof. Pawła Krzesińskiego na międzynarodowym spotkaniu w zakresie telekardiologii, które odbyło się w Berlinie w dniu 11.12.2023 roku.

W Expert Panel Telemonitoring in Europe wzięli udział wybitni eksperci europejscy z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Niderlandów, Wielkiej Brytanii. Celem spotkania była prezentacja stanu obecnego oraz przyszłości rozwoju telemedycyny w kardiologii. Prof. Krzesiński przedstawił osiągnięcia polskiej telekardiologii, w tym wyniki projektu AMULET. Kompleksowe podejście do teleopieki w niewydolności serca spotkało się z dużym uznaniem uczestników spotkania. Zgodnie stwierdzono, że konieczne są dalsze wspólne działania na rzecz rozwoju telemedycyny. Prof. Gerhard Hindricks, były Prezes Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), podkreślił, że rozwiązania cyfrowe są jednym z głównych priorytetów ESC na przyszłości.