AMULET na International Congress on Electrocardiology Joint meeting of ISHNE and ISE
2019-07-02

Ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński uczestniczył w międzynarodowym kongresie wspólnym dwóch wiodących towarzystw elektrokardiograficznych International Society of Electrocardiology (ISE) oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE). Było to spotkanie ekspertów w zakresie telemedycyny, elektrokardiologii, nowych technologii zdalnego monitorowania w kardiologii oraz zaawansowanych analiz danych w tym uczenia maszynowego i algorytmów decyzyjnych.

Na Sesji „Telemedicine in cardiology” projekt AMULET został zaprezentowany w wykładzie „Hemodynamic telemonitoring in heart failure - AMULET project”.Założenie projektu, wyniki badania pilotażowego oraz doświadczenia cząstkowe w realizacji badania randomizowanego wzbudziły duże zainteresowanie widowni. W dyskusji uczestniczyli przewodniczący Sesji - prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Emanuela Locati, jak również prof. Friedrich Koehler, Kierownik Centre for Cardiovascular Telemedicine Szpitala Charité w Berlinie, jeden z liderów w badaniach telemedycznych w Europie.