Gdański Uniwersytet Medyczny
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii,
Katedra Medycyny Rodzinnej,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr n. med. Piotr Gutknecht
Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii,

Katedra Medycyny Rodzinnej,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

dr hab. med. Dominika Szalewska
Katedra i Klinika Rehabilitacji
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Marcin Gruchała
Rektor
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk