Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Katedra i Klinika Chorób Serca 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska
Katedra i Klinika Chorób Serca 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr hab. n. med. Robert Zymliński
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu