4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Ośrodek Chorób Serca 
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr n. med. Paweł Siwołowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca,
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

lek. Tomasz Walczak
badacz

lek. Dorota Ruchała
badacz

mgr Renata Idasiak
pielęgniarka

dr hab. n. med. Robert Zymliński
lekarz

dr n. med. Adam Kołodziej
lekarz

Edyta Jonaszek
pielęgniarka

Dorota Drążek
pielęgniarka

mgr inż. Mirosław Sęk
informatyk

inż. Janusz Stelmaszczyk 
informatyk

mgr Magdalena Kałuska
sekcja marketingu

mgr Anna Stapkiewicz
sekcja marketingu