Wojskowy Instytut Medyczny
Lider Konsorcjum
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Przewodniczący Komitetu Sterującego AMULET

dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, prof. WIM
Klinika Kardiologii  i Chorób Wewnętrznych
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Kierownik projektu AMULET

dr inż. Piotr Murawski
Oddział Teleinformatyki 
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr n. med. Katarzyna Piotrowicz
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr n. med. Agata Galas
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Zespół Lekarski, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

dr med. Adam Stańczyk

lek. Aleksandra Winkler

lek. Magdalena Smalc-Stasiak

dr med. Krystian Krzyżanowski

dr hab. med. Marek Kiliszek

dr med. Beata Uziębło-Życzkowska

dr med. Agnieszka Jurek

dr med. Robert Ryczek

dr med. Rober Wierzbowski

lek. Katarzyna Betkier-Lipińska 

Zespół Pielęgniarski, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

mgr Małgorzata Banak

mgr Jolanta Łabędzka 

mgr Ewa Użarowska

mgr Lidia Wojda

mgr Alina Kruszewska

mgr Urszula Marszałkowicz-Flis

mgr Lidia Latosek

Zespół Oddziału Teleinformatyki

mgr Agnieszka Opłocka

mgr Andrzej Wycech

Andrzej Kowalski

mgr inż. Krzysztof Gontarski

Przemysław Zapała

Wsparcie realizacji Projektu

mgr Agnieszka Albin

mgr Ariadna Bednarz

mgr Sławomir Cabajewski

Patrycja Nogal 
radca prawny