Zespół projektu Amulet

Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych  metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą:

Wojskowy Instytut Medyczny
Lider Konsorcjum
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Przewodniczący Komitetu Sterującego AMULET

dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, prof. WIM
Klinika Kardiologii  i Chorób Wewnętrznych
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Kierownik projektu AMULET

dr inż. Piotr Murawski
Oddział Teleinformatyki 
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr n. med. Katarzyna Piotrowicz
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

dr n. med. Agata Galas
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Więcej
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Ośrodek Chorób Serca 
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr n. med. Paweł Siwołowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca,
4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław

Więcej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Katedra i Klinika Chorób Serca 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska
Katedra i Klinika Chorób Serca 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

Więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Główni badacze:

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii,
Katedra Medycyny Rodzinnej,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr n. med. Piotr Gutknecht
Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum Kardiologii,

Katedra Medycyny Rodzinnej,
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Więcej
Wojskowa Akademia Techniczna
Główni badacze:

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr inż. Paweł Moszczyński
Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

mgr inż. Michał Paczkowski
Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

(współpracownik naukowy)

Więcej
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
Główni badacze:

dr hab. inż. Adam Gacek, prof. ITAM
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze

Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr inż. Aleksander Sobotnicki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze

mgr inż. Marek Czerw
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze

mgr inż. Andrzej Michnik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze

Więcej
Grupa casusBTL

Adrian Szulczyński 
Prezes
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

Więcej