Współpraca

W realizacji projektu AMULET niezwykle istotna okazała się interdyscyplinarna współpraca z różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką kardiologii, telemedycyny, informatyki i innowacji w służbie zdrowia.

W zadaniu 3 projektu AMULET, w którym realizowano prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie kliniczne nawiązano współpracę z zespołami lekarzy kardiologów z ośrodków klinicznych i szpitali:

- Kliniki Kardiologii i Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Gdańska,
- 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Krakowa,
- Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z Tomaszowa Mazowieckiego

oraz poradni specjalistycznych:

- sopockiej przychodni specjalistycznej Centrum Medyczne SOPMED
- wrocławskiej przychodni specjalistycznej Centrum Kardiologicznego Pro Corde
- warszawskiej przychodni specjalistycznej NZOZ SANA.

 

Masz pytania?
Jesteś zainteresowany współpracą? 
Skontaktuj się z nami przez formularz