Nieinwazyjny telemonitoring w warunkach domowych
2021-05-05

Z przyjemnością informujemy, że praca Zespołu AMULET dotycząca możliwość wykorzystania nieinwazyjnych metod bioimpedancyjnych w monitorowaniu pacjenta z niewydolnością serca w warunkach domowych została opublikowana w renomowanym czasopiśmie JMiR mHealth and uHealth (IF 4,31).

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Przyjęcie naszej pracy do renomowanego czasopisma JMiR mHealth and uHealth jest pierwszym krokiem w kierunku zainteresowania środowiska kardiologicznego koncepcją monitorowania chorych z niewydolnością serca z pomocą urządzenia mobilnego wytworzonego w projekcie AMULET. Na tle piśmiennictwa światowego mieliśmy okazję przedstawić model opieki domowej (Rycina poniżej), w którym telemonitoring stanu uwodnienia klatki piersiowej za pomocą kardioimpedancji, w kontekście zgłaszanych objawów i innych parametrów życiowych, może zostać wykorzystany w optymalizacji opieki i zapobieganiu zaostrzeniom niewydolności serca.

https://mhealth.jmir.org/2021/5/e25937/

Gratulujemy Autorom!

Krzesinski P, Sobotnicki A, Gacek A, Siebert J, Walczak A, Murawski P, Gielerak G. Noninvasive Bioimpedance Methods From the Viewpoint of Remote Monitoring in Heart Failure. JMIR Mhealth Uhealth. 2021 May 5;9(5):e25937. doi: 10.2196/25937