Wkład Zespołu AMULET w powstanie opinii ekspertów w zakresie telekardiologii! Publikacja w Kardiologii Polskiej
2021-03-01

Członkowie Zespołu AMULET, dr hab. med. Paweł Krzesiński i dr med. Adam Stańczyk, wnieśli istotny wkład w powstanie opinii ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk pt. „Rozwiązania telemedyczne w kardiologii”.

Komentarz płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: To bardzo ważny i unikalny dokument dla środowiska kardiologicznego. Omówiono w nim szczegółowo możliwości teleopieki, telekonsultacji, teleedukacji, telerahabilitacji oraz różnych form telemonitoringu kardiologicznego. W dokumencie przedstawiono zalety i ograniczenia nowych technologii. W wielu obszarach ten dokument wskazuje możliwe kierunku rozwoju telemedycyny, rozwiązania o udowodnionej wartości klinicznej ale jeszcze nie wdrożone powszechnie. To tematyka jak najbardziej aktualna i ważna w czasie utrzymującej się pandemii COVID-19. Wiele rozdziałów tego dokumentu nawiązuje do koncepcji projektu AMULET i uzasadnia poszukiwanie rozwiązań systemowych, nad którymi pracujemy w naszym projekcie.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie Kardiologii Polskiej:

https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/82809 

Gratulujemy Autorom tego niezwykle cennego dokumentu!

Piotrowicz R, Krzesiński P, Balsam P, Piotrowicz E, Kempa M, Lewicka E, Główczyńska R, Grabowski M, Kołtowski Ł, Peller M, Szafran B, Zajdel-Całkowska J, Pachocki J, Podolec J, Stańczyk A, Opolski G. Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021). Kardiol Pol. 2021 Feb 24;79(2):215-229. doi: 10.33963/KP.15824. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33635031.