Algorytmy uczenia maszynowego w badaniu AMULET – publikacja w Applied Sciences!
2021-12-08

Komentarz prof. Andrzeja Walczaka (Wojskowa Akademia Techniczna): Jednym z trudniejszych problemów w diagnostyce i terapii jest predykcja rozwoju choroby. W literaturze przedmiotu obecne są opracowania analizujące ryzyko w odniesieniu do stanu pacjenta. Jest ono wówczas oszacowywane w oparciu o trudne do weryfikacji wieloośrodkowej techniki pół - empiryczne i klasyczne modele regresji. W toku realizacji projektu Amulet opracowano m.in. algorytm predykcji zweryfikowany w oparciu o pozyskane dane kliniczne i wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego. Weryfikowanie wyników pozyskiwanych z takich algorytmów wsparto rozwiązaniem zaprezentowanym w publikacji. Zgodnie z wiedzą autorów jest to pierwszy w literaturze przedmiotu opis ewolucji choroby kardiologicznej wykorzystujący model różniczkowo-całkowy zjawiska dyfuzji eksplorowanego dotychczas poza obszarem medycyny. Uzyskane wyniki odniesiono do pozyskanych danych klinicznych potwierdzając dużą skuteczność zbudowanych rozwiązań.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie:

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11412

Gratulujemy Autorom!

Walczak A, Moszczyński P, Krzesiński P. Evolution of Hemodynamic Parameters Simulated by Means of Diffusion Models. Applied Sciences. 2021; 11(23):11412. https://doi.org/10.3390/app112311412.