Publikacja Badania AMULET w European Journal of Heart Failure (IF 15,534)!
2021-10-26

Dużym sukcesem naukowym zakończyło się randomizowane, prospektywne i kontrolowane badanie kliniczne zrealizowane w projekcie AMULET. Zespół 9 ośrodków kardiologicznych pod przewodnictwem WIM wdrożył i poddał obiektywnej ocenie skuteczność teleopieki opartej na punktach ambulatoryjnych prowadzonych przez personel pielęgniarski, w których pacjent poddawany jest szczegółowej ocenie klinicznej i hemodynamicznej a jego wyniki są przez kardiologa konsultowane zdalnie.

W badaniu AMULET udowodniono, że taka interwencja zmniejsza ryzyko pierwszej nieplanowej hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca w obserwacji 12 miesięcznej o 38% oraz wszystkich nieplanowych hospitalizacji z powodu tej choroby o 36%.

Wyniki opublikowano w renomowanym czasopiśmie naukowym European Journal of Heart Failure (IF 15.534 pkt, MNiSW 200 pkt).

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Poziom opieki ambulatoryjnej nad chorymi z NS nie jest satysfakcjonujący, co wynika z wielu ograniczeń systemu opieki zdrowotnej, z których głównymi są: niska dostępność opieki specjalistycznej i nowoczesnych metod diagnostycznych. W badaniu AMULET udowodniliśmy, że dobrze zorganizowana teleopieka może poprawić jakość leczenia niewydolności serca i uchronić naszych pacjentów przed nagłym pogorszeniem stanu zdrowia.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie European Journal of Heart Failure

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejhf.2358

Gratulujemy Autorom i Wszystkim zaangażowanym w realizację badania!

Krzesiński P, Jankowska EA, Siebert J, Galas A, Piotrowicz K, Stańczyk A, Siwołowski P, Gutknecht P, Chrom P, Murawski P, Walczak A, Szalewska D, Banasiak W, Ponikowski P, Gielerak G. Effects of an outpatient intervention comprising nurse-led non-invasive assessments, telemedicine support and remote cardiologists' decisions in patients with heart failure (AMULET study): a randomised controlled trial. Eur J Heart Fail. 2021 Oct 6. doi: 10.1002/ejhf.2358. Epub ahead of print. PMID: 34617373.

Jak wyglądała opieka w badaniu AMULET – obejrzyj film: