Kolejna publikacja z pilotażowego badania w projekcie AMULET!
2021-09-17

W fazie pilotażowej projektu AMULET oceniano przydatność punktów opieki ambulatoryjnej (ACPs, amubulatory care points) w optymalizacji leczenia chorych z niewydolnością serca (ESC Heart Fail. 2021;8(2):1018-1026). W analizie wtórnej tego badania wykazano że szczególną korzyść z takiej formy optymalizacji leczenia uzyskują pacjenci, którzy zostali nią objęci bezpośrednio po wypisie ze szpitala. W tej grupie chorych odnotowano wyraźniejszą poprawę stanu funkcjonalnego (według NYHA) oraz subiektywnej oceny stanu zdrowia. Wyniki opublikowano w wiodącym polskim czasopiśmie - Kardiologii Polskiej (Kardiol Pol 2021;79(7-8):855-857)

 

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Wyniki dodatkowej analizy obserwacji z pilotażowej fazy badania AMULET podkreślają, jak ważne jest objęcie pacjentów po zaostrzeniu niewydolności serca wczesną opieką poszpitalną. W naszym badaniu udowodniliśmy skuteczności połączenia opieki pielęgniarskiej, szczegółowej oceny hemodynamicznej oraz konsultacji specjalistycznych w kluczowej dla losów pacjentów fazie zwiększonej podatności na ponowne zaostrzenie choroby.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie Kardiologii Polskiej:

https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/83373

Gratulujemy Autorom i Wszystkim zaangażowanym w realizację tej fazy projektu!

Krzesiński P, Galas A, Piotrowicz K, Stańczyk A, Siebert J, Jankowska EA, Siwołowski P, Gutknecht P, Chrom P, Szalewska D, Banasiak W, Ponikowski P, Gielerak G. The short-term benefit from nurse-led ambulatory care supported by non-invasive haemodynamic assessment in patients after acute heart failure decompensation depends on time since hospital discharge. Kardiol Pol. 2021;79(7-8):855-857. doi: 10.33963/KP.a2021.0012. PMID: 34002845.