Publikacja „Nieinwazyjne badanie hemodynamiczne u pacjenta z niewydolnością serca i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”
2020-07-01

Różnicowanie przyczyny duszności u chorych z niewydolnością serca oraz współistniejącą chorobą płuc stanowi niejednokrotnie istotne wyzwanie kliniczne. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi diagnostycznych. Jednym z nich może być kardiografia impedancyjna, której przydatność w codziennej praktyce wykazali autorzy niniejszej pracy.

Publikacja jest dostępna pod linkiem:

https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/view/FC.a2020.0034