Koncepcja AMULET w obliczu zagrożenia Covid-19
2020-05-01

Pandemia COVID-19 stawia przed współczesną medycyną niespotykane dotychczas wyzwania. Obecność wcześniej rozpoznawanych chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza u osób starszych, wiąże się ze szczególnie złym rokowaniem u pacjentów z COVID-19.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa w okresie pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia dopuścił możliwość szerokiego świadczenia teleporad w kardiologicznej opiece specjalistycznej. Ta, niewątpliwie wymuszona nieprzewidzianym problemem zdrowotnym, decyzja publicznego płatnika jest najlepszym dowodem rosnącego znaczenia rozwiązań telemedycznych we współczesnym systemie opieki zdrowotnej. Eksperci Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym kierownik Projektu AMULET - dr hab. med. Paweł Krzesiński, zdecydowanie zalecili wykorzystanie telemedycyny w okresie pandemii COVID-19, przedstawiając swoje stanowisko w komunikacie już 13.03.2020 r. (zobacz).

W obliczu tak niespodziewanych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej należy spodziewać się szybkiego rozwoju telemedycyny, która umożliwia wdrażanie nowych modeli opieki nad chorymi kardiologicznymi. Projekt AMULET wpisuje się doskonale w strategię adaptacji systemu opieki zdrowotnej do obecnej sytuacji epidemiologicznej, na co wskazują autorzy artykułu opublikowanego na łamach czasopisma Pediatra i Medycyna Rodzinna „Pacjenci kardiologiczni a COVID-19 – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien” dr med. Robert Ryczek i dr hab. med. Paweł Krzesiński.

Pełna treść artykułu:
http://pimr.pl/index.php/wydawnictwa/2019-vol-15-no-4/pacjenci-kardiologiczni-a-covid-19-co-lekarz-rodzinny-wiedziec-powinien