AMULET na Kasprowisku 2021!
14 - 17.04.2021

W dniach 14-17 kwietnia odbyła się online międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Kasprowisko 2021. W tym roku było to szczególne wydarzenie, łączące coroczną konferencję Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) z kongresem towarzystw ogólnoświatowych (21st Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) 48th Congress of the International Society of Electrocardiology (ISE)).

Projekt AMULET zaistniał na tej konferencji w dwóch odsłonach. W sesji poświęconej rozwiązaniom telemedycznych płk dr hab. med. Paweł Krzesiński wygłosił wykład: Jak budować synergię między opieką standardową i telemedycyną w niewydolności serca?, w którym zwrócił uwagę na rozwiązania wypracowane w projekcie AMULET jako elementy uzupełniające możliwości wsparcia telemedycznego opieki ambulatoryjnej. W innym wystąpieniu - Telecare in heart failure – challenges and pitfalls in clinical trials – Kierownik projektu podzielił się doświadczeniami z realizacji badań klinicznych AMULET, w szczególności randomizowanego, prospektywnego badania wykonanego w ramach zadania 3 projektu AMULET.