Pacjencie,

sprawdź korzyści wynikające z nowoczesnego systemu opieki Amulet!

Nowoczesny model opieki Amulet to przede wszystkim poprawa rokowania w Twoich zmaganiach z niewydolnością serca, którą będziesz mógł osiągnąć dzięki 
• ułatwionemu dostępowi do opieki specjalistycznej, 
• skutecznemu wykrywaniu objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia choroby 
• optymalnemu leczeniu dostosowanemu do indywidualnych potrzeb. 

W zaproponowanym przez nas modelu opieki opartym o nowoczesną platformę telemedyczną będziesz mógł być objęty regularną kontrolą ambulatoryjną, na których Twój stan zdrowia zostanie oceniony przez wykwalifikowany zespół medyczny (pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz) z użyciem nowoczesnych sprzętów diagnostycznych takich jak kardiografia impendencyjna oraz analiza składu ciała metodą bioimpendacyjną.

To na tych urządzeniach zostaną zmierzone podstawowe parametry niezbędne do kontrolowania Twojej choroby: rytm serca, ciśnienie tętnicze krwi, nasycenie krwi tętniczej tlenem, masa ciała, zawartość płynu w klatce piersiowej i całkowitej wody w organizmie. Każda wizyta zostanie zakończona podsumowaniem z dalszymi zalecaniami lekarskimi.  Dane ze wszystkich pomiarów, zalecenia lekarskie, data kolejnej wizyty oraz wszystkie dodatkowe uwagi zostaną zapisane w Twoim koncie pacjenta na platformie Amulet.  W uzasadnionych przypadkach będziesz mógł otrzymać mobilne urządzenie monitorujące Twój stan zdrowia w warunkach domowych. Dane z codziennych pomiarów również będą przesyłane do platformy telemedycznej, wraz z innymi ważnymi informacjami (np. dotyczącymi objawów, które możesz zgłosić przez dedykowaną aplikację mobilną).  Wszystkie te dane przesłane do platformy sprawią, iż lekarz będzie miał pełny obraz Twojego stanu zdrowia, dzięki czemu zdalnie (bez konieczności wizyty w poradni) będzie mógł zlecić Ci modyfikację stosowanego leczenia. Informację tę otrzymasz SMS-em. 

Wszystkie wymienione zalety zorganizowanej opieki w oparciu o platformę Amulet sprawiają, że dzięki regularnym kontrolom, wdrożonej edukacji, codziennej samoocenie w oparciu o urządzenie „home use”, a w razie potrzeby również szybkiej modyfikacji leczenia i kontaktu ze specjalistą będziesz miał szansę zminimalizowania ryzyka kolejnych hospitalizacji związanych z zaostrzeniem niewydolności serca.