4th Military Clinical Hospital with Policlinic SP ZOZ
Principal Investigators:

prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
4th Military Clinical Hospital, Wrocław
Member of the AMULET Steering Committee

dr n. med. Paweł Siwołowski
4th Military Clinical Hospital, Wrocław

lek. Tomasz Walczak
badacz

lek. Dorota Ruchała
badacz

mgr Renata Idasiak
pielęgniarka

dr hab. n. med. Robert Zymliński
lekarz

dr n. med. Adam Kołodziej
lekarz

Edyta Jonaszek
pielęgniarka

Dorota Drążek
pielęgniarka

mgr inż. Mirosław Sęk
informatyk

inż. Janusz Stelmaszczyk 
informatyk

mgr Magdalena Kałuska
sekcja marketingu

mgr Anna Stapkiewicz
sekcja marketingu