EHPS 2021 35th Annuall Conference of the European Health Psychology Society
23 - 27.08.2021

Europejskie Towarzystwo Psychologii Zdrowia (EHPS) jest organizacją utworzoną w celu promowania badań w zakresie psychologii zdrowia w Europie, a także wymiany informacji związanych z psychologią zdrowia ze stowarzyszeniami na całym świecie w celu międzynarodowego dążenia do osiągnięcia wspólnych celów. Coroczne konferencje tworzą możliwości dla szerokiego grona psychologów zdrowia do wymiany poglądów, prezentacji wyników badań oraz umożliwiają rozwój wspólnych projektów. Na najbliższej konferencji zostaną zaprezentowane również wyniki projektu Amulet.