W realizacji projektu AMULET przewidziana jest interdyscyplinarna współpraca z różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką kardiologii, telemedycyny, informatyki i innowacji w służbie zdrowia.