Aby zgłosić pacjenta jako kandydata do udziału w badaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wpisując imię i nazwisko lekarza kierującego, adres e-mail lekarza kierującego oraz informację o pacjencie (w tym data wypisu ze szpitala po hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca, nr kontaktowy do pacjenta).

Przed zgłoszeniem pacjenta proszę zapoznać się z kryteriami włączenia/wyłączenia dostępnymi na stronie https://amulet.wim.mil.pl/10-photos/186-dla-personelu-medycznego.

UWAGA: Rekrutacja do badania klinicznego (Zadanie 3) rozpocznie się po 01.02.2018r.

Kierownik Projektu
ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński