Repozytorium dokumentów projektu- dostęp po zalogowaniu

Aplikacja dla wykonawców Zadania 3 (prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie kliniczne):
Aplikacja AMULET - dostęp po zalogowaniu

Aplikacja szkoleniowa:
Aplikacja AMULET DEMO - dostęp po zalogowaniu

Szanowni Państwo!
Jednym z punktów końcowych ocenianych w projekcie Amulet jest ocena jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQoL) u pacjentów z niewydolnością serca.
W ramach badania randomizowanego (WP3), pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie następujących kwestionariuszy:

•    Short Form Survey (SF-36),
•    Minnesota Living with Heart Failure Questionaire (MLwHF),
•    European Heart Failure Self-care Behavior Scale (EHFScBS)

Do każdego kwestionariusza dołączona jest krótka instrukcja. Zachęcam, aby wyjaśniać Pacjentowi niejasności, przeczytać pytania i upewnić się, aby każdy test był wypełniony do końca.

Wszystkie trzy kwestionariusze powinny być wypełnione w trakcie wizyty rekrutacyjnej oraz podczas wizyty końcowej. Po wypełnieniu należy je zeskanować i dołączyć platformy elektronicznej w zakładce "Załączniki" (widoczne z poziomu każdej wizyty).

Oryginalne wersje papierowe proszę archiwizować.