Projekt AMULET:
Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą:

  • Wojskowy Instytut Medyczny (Lider)

  • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  • Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Wojskowa Akademia Techniczna

  • Infoscan S.A.

Wojskowy Instytut Medyczny – Lider Konsorcjum

Główni badacze

gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu AMULET

ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński 
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego
Kierownik projektu AMULET

płk dr inż. Piotr Murawski
Szef Oddziału Teleinformatyki Wojskowego Instytutu Medycznego

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu / 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Główni badacze

prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Kierownik Ośrodka Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska
Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Członek Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz
Kierownik Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
Członek Zarządu Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Gdański Uniwersytet Medyczny

Główni badacze

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
Kierownik Katedry Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wojskowa Akademia Techniczna

Główni badacze

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

mgr inż. Michał Paczkowski
Współpracownik naukowy, Instytut Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Infoscan S.A.

Główni badacze

mgr Jacek Gnich 
Prezes Zarządu Infoscan S.A.
Członek Komitetu Sterującego projektu AMULET

dr inż., lek. med. Miłosz Jamroży
Członek Zarządu Infoscan S.A. do spraw Medycznych